Вашето мнение и оценка за подобряване и развитие качеството на нашата работа е от огромно значение. Моля, попълнете анкетата и я изпратете на нашият електронен адрес.

Вашият email


1.Как научихте за "Румели" ООД


2.При поискване на повече информация за предлаганите услуги от „ Румели „ ООД, получихте ли задоволителен отговор?
да   не

3.От колко време ползвате нашите услуги?


4.Изпълняват ли се Вашите изисквания и предпочитания, според очакванията Ви?
да   не

5.Достатъчно ефикасни ли са препаратите, които се изплозват?
да   не

6.Какво е отношението и поведението на нашите служители към Вас?


7.Как определяте техните професионални и лични качества?


8.Как оценявате изпълняваните услуги по шестобалната система?


9.Установявана ли е липса или повреда на Вашето имущество?
да   не

10.Ако ДА, какво е най- доброто решение за справяне с проблема?


11.Мислите ли, че цените са достъпни за всеки и отговарят на предлаганото качество?
да не

12.Какви препоръки бихте дали за подобряване качеството и изпълнението на нашите услуги?